Hotline: 1900 6134 - Email: kinhdoanh@visnam.com

HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ TRONG THỜI ĐẠI CÔNG NGHỆ 4.0

1. Hoá đơn điện tử là gì?

Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông tin dữ liệu điện tử về kinh doanh hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi bằng phương tiện điện tử (máy tính, điện thoại,…)  của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Hoá đơn điện tử được Nhà Nước và Bộ Tài Chính Việt Nam cấp phép và khuyến khích/bắt buộc sử dụng.

2. Lợi ích của việc sử dụng hoá đơn điện tử

Sử dụng hoá đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng: giảm chi phí in, gửi, bảo quản, lưu trữ; thuận tiện cho việc hạch toán kế toán, đối chiếu dữ liệu, quản trị kinh doanh; rút ngắn thời gian thanh toán do việc lập, gửi/nhận hoá đơn được thực hiện thông qua các phương tiện điện tử; góp phần hiện đại hoá công tác quản trị doanh nghiệp.

3. Nguyên tắc sử dụng hoá đơn điện tử

Tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng hoá đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phải thông báo cho khách hàng của mình về định dạng hoá đơn điện tử, cách thức truyền nhận hóa đơn điện tử. Người bán, người mua, tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử và các đơn vị có liên quan phải có thoả thuận về yêu cầu kỹ thuật và các điều kiện bảo đảm tính toàn vẹn, bảo mật có liên quan đến hoá đơn điện tử đó.

4. Điều kiện sử dụng hoá đơn điện tử

Tổ chức cá nhân muốn sử dụng hoá đơn điện tử phải có hạ tầng về công nghệ thông tin để lưu trữ và sử dụng chứng từ điện tử và phải có chữ ký điện tử; Tổ chức cá nhân tự xác định việc sử dụng phần mềm hoá đơn điện tử (tự xây dựng hoặc sử dụng phần mềm hoá đơn điện tử do tổ chức trung gian cung cấp); Tổ chức cá nhân phải thông báo cho khách hàng về định dạng hoá đơn và cách thức truyền nhận hoá đơn điện tử (trực tiếp hay qua tổ chức trung gian); Tổ chức cá nhân phải ban hành Quyết định áp dụng hoá đơn điện tử và gửi Thông báo phát hành hoá đơn điện tử tới cơ quan thuế trước khi lập hoá đơn điện tử; Tổ chức cá nhân có thể lập hoá đơn trên hệ thống phần mềm của mình hoặc trên hệ thống của tổ chức trung gian, ký điện tử và chuyển cho người mua.

Để sử dụng hoá đơn điện tử, các tổ chức, cá nhân xem xét điều kiện thực tế của mình về hạ tầng công nghệ thông tin, trình độ sử dụng công nghệ thông tin; việc lưu trữ, sử dụng chứng từ điện tử; chữ ký số; khả năng chấp nhận sử dụng hoá đơn điện tử của khách hàng… để triển khai áp dụng hình thức hoá đơn điện tử.

Khuyến khích những đơn vị đang sử dụng khối lượng lớn hoá đơn giấy, những đơn vị đã thực hiện giao dịch điện tử qua ngân hàng và đã thực hiện khai thuế qua mạng internet, những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, điện lực, hàng không… sớm triển khai áp dụng hình thức hoá đơn điện tử;

5. Hoá đơn điện tử trong thời đại 4.0

      Trong những ngày qua, khái niệm " Thời đại công nghệ 4.0" được nhắc đến nhiều trên truyền thông và mạng xã hội. Cùng với đó là những hứa hẹn về cuộc "đổi đời" của các doanh nghiệp tại Việt Nam nếu đón được làn sóng này. Vậy cuộc cách mạng này nên được hiểu như thế nào? Công nghệ 4.0 là xu hướng hiện thời trong việc tự động hoá và trao đổi dữ liệu trong công nghệ sản xuất. Nó bao gồm các hệ thống không gian mạng thực-ảo (cyber-physical system), Internet Vạn Vật và điện toán đám mây và điện toán nhận thức.

      Thời kỳ công nghiệp cách mạng 4.0 đến là lúc mọi phương thức thanh toán, giao dịch hàng hóa phải thay đổi. Đặc biệt, xu hướng công nghệ này ảnh hưởng tương tối đối lớn đến các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp. Hóa đơn điện tử ra đời là bước ngoặt lớn của ngành công nghệ hiện tại, giúp các cơ quan, doanh nghiệp bắt kịp xu thế hiện đại hóa. Bên cạnh đó, hoá đơn điện tử với  sức mạnh tối ưu sẽ là vũ khí  trợ  giúp đắc lực cho các đơn vị tận dụng được tối đa hiệu suất làm việc, tiết kiệm được rất lớn chi phí và thời gian. Việc sử dụng hoá đơn điện tử giúp giảm thời gian làm thủ tục hành chính thuế nhờ giảm thời gian doanh nghiệp phải đăng ý sử dụng hóa đơn; không phải làm thủ tục đăng ký mẫu hóa đơn và rút ngắn thời gian thực hiện thông báo phát hành hóa đơn, không phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

       Hiện nay, hoá đơn điện tử  đang là xu hướng tất yếu, phù hợp với thời kỳ công nghiệp cách mạng hiện tại,  bởi nhờ đó sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tăng khả năng hội nhập toàn cầu.