Hotline: 1900 6134 - Email: [email protected]

Tin tức Về hóa đơn điện tử

Vì sao doanh nghiệp ’né’ hóa đơn điện tử? Áp dụng hóa đơn điện tử là yêu cầu cấp thiết của quản lý hiện đại, tuy nhiên nhiều doanh nghiệp ngại chuyển đổi, tìm cách chậm triển khai.Sau hơn 4 tháng kể từ khi Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa cung ...
THÔNG TƯ 64/2013/TT-BTC HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 51/2010/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 64/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013 THÔNG TƯHƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ51/2010/NĐ-CPNGÀY 14 THÁNG 5 NĂM 2010 CỦA ...
Hết thời ký ‘tươi’, chuyển sang ký điện tử “Văn phòng Chính phủ bây giờ không được ký “tươi” nữa, hồ sơ giấy gửi lên lãnh đạo sẽ trả về,phải quyết liệt như vậy mới được” - ông Mai Tiến Dũng.Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho hay Trục liên thông văn ...
NGHỊ ĐỊNH 119/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤ CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:119/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày12tháng9năm 2018 NGHỊ ĐỊNHQUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA, CUNG CẤP DỊCH VỤCăn cứ Luật ...
THÔNG TƯ 32/2011/TT-BTC HƯỚNG DẪN VỀ KHỞI TẠO, PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 32/2011/TT-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2011 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ KHỞI TẠO, PHÁT ...
Tập huấn sử dụng phần mềm C_Test tại Sở GD-ĐT Đà Nẵng Vào buổi chiều ngày 20/04, Công ty Cổ phần thương mại Visnam phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo TP Đà Nẵng tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm "Tạo và quản lý ngân hàng đề thi".
BHXH TP Đà Nẵng tặng giấy khen Visnam trong công tác BHXH, BHYT Ngày 11/1/2018 vừa qua Công ty cổ phần thương mại Visnam đã vinh dự nhận được giấy khen của Giám đốc BHXH thành phố Đà Nẵng về việc thực hiện tốt chính sách BHXH,BHYT năm 2017.Bằng sự phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu, VISNAM đang ngày càng sát ...