Hotline: 1900 6134 - Email: [email protected]

Giới thiệu về hóa đơn điện tử

V-hoadon là hóa đơn điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, bởi hóa đơn điện tử tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ, vận chuyện và đặc biệt tiết kiệm được thời gian phát hành thông qua email.

Hóa đơn điện tử là gì ?

1.Hoá đơn điện tử là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử.

2 .Hoá đơn điện tử được khởi tạo, lập, xử lý trên hệ thống máy tính của tổ chức đã được cấp mã số thuế khi bán hàng hoá, dịch vụ và được lưu trữ trên máy tính của các bên theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Mô hình hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử gồm các loại:
+ Hóa đơn xuất khẩu;
+ Hóa đơn giá trị gia tăng;
+ Hóa đơn bán hàng;
+ Hoá đơn khác gồm: tem, vé, thẻ, phiếu thu tiền bảo hiểm…; phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng không, chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế, chứng từ thu phí dịch vụ ngân hàng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Hóa đơn điện tử đảm bảo nguyên tắc:

xác định được số hóa đơn theo nguyên tắc liên tục và trình tự thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập và sử dụng một lần duy nhất.

CÁC TÍNH NĂNG NỔI BẬT CỦA V-HOADON:

- Tính năng lưu trữ dữ liệu tập trung trên server
- Tính năng lưu trữ hóa đơn đã phát hành
- Tính năng truy vấn hóa đơn bằng mã QR
- Tính năng gửi Email
- Tính năng tra cứu hóa đơn
- Tính năng cấp mã kiểm soát cho người truy cứu hóa đơn
- Tính năng nhập liệu từ phần mềm kế toán …
- Tính năng lấy số hóa đơn
- Tính năng nhập hóa đơn tại nhiều máy trạm
- Tính năng lập báo cáo chi tiết doanh thu
- Tính năng lập báo cáo doanh thu theo khách hàng
- Tính năng phân tích doanh thu
- Tính năng lập bảng kê bán ra
- Tính năng lập báo cáo tổng hợp xuất hóa đơn
- Tính năng lập báo cáo tổng hợp xuất hóa đơn
- Tính năng lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
- Trang web tra cứu hóa đơn
Đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các doanh nghiệp về hoá đơn điện tử, Visnam cung cấp phần mềm xuất hoá đơn điện tử tiện lợi, đơn giản và dễ sử dụng nhất cho người dùng.