Hotline: 1900 6134 - Email: [email protected]

Phần mềm hóa đơn giá rẻ

Phần mềm hóa đơn điện tử xác thực V-HOADON được xây dựng dựa trên Quyết định 1209/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính và Quyết định 1445/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực.
Tính năng phần mềm

Hỗ trợ xuất hóa đơn, hóa đơn tự in

Hỗ trợ tối đa các nghiệp vụ liên quan đến quản lý hóa đơn

Tích hợp các ứng dụng kế toán: Phần mềm kế toán, ERP, CRM

Đáp ứng mô hình quản lý dữ liệu tập trung, quản lí phân quyền

Tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, tạo dấu ấn riêng

Bản cài đặt:
V-HOADON BẢN CÀI ĐẶT TÀI LIỆU SỬ DỤNG BẢN CÀI ĐẶT
Bản Online:
PM CHỮ KÝ SỐ BẢN 32BIT PM CHỮ KÝ SỐ BẢN 64BIT PM Chữ Ký Số Dành Cho Người Mua TÀI LIỆU SỬ DỤNG BẢN ONLINE
Mẫu hóa đơn
Đài Phát Thanh Truyền Hình Đà Nẵng DRT
Công ty Cáp Treo Bà Nà